ทัวร์โรงงาน - AoHui Badge Gifts Limited
แบนเนอร์ (3)

ทัวร์โรงงาน

โรงงานโรงงาน

ทัวร์โรงงาน7

พื้นที่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

ทัวร์โรงงาน1

แพ็กเกจเวิร์คช็อป

ทัวร์โรงงาน6

ประตูหน้า

ทัวร์โรงงาน2

การประชุมเชิงปฏิบัติการเคลือบ

ทัวร์โรงงาน4

Die Struck Workshop

ทัวร์โรงงาน3

การประชุมเชิงปฏิบัติการแม่พิมพ์